A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda.