1 Coríntios 15:4

e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras,